Ostoskori

Tietosuojaseloste

Delischic/ Jolingerie.fi/Joannan Liivikutsujen tietosuojaseloste

 

 

Rekisterinpitäjä

Delischic/ Joannan Liivikutsut/Jolingerie.fi

Maariankatu 2

20750 Turku

Y-tunnus: 2577169-6

 

Yhteyshenkilö

Joanna Wigren

050 – 486 13 98

Info (at) joannanliivikutsut.fi

 

 Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri ja Emäntäpankki

 

Sinun oikeutesi

Sinulla on oikeus saada täsmällistä ja selkeää tietoa säilyttämistämme henkilötiedoista ilmaiseksi.

Lisäksi sinulla on seuraavat oikeudet: 

 

Oikeus saada pääsy tietoihin – Oikeus tietää mitä tietoa kerätään ja miten niitä käsitellään  

Oikeus tietojen oikaisemiseen – Oikeus pyytää henkilötietojen korjaamista, jos ne eivät ole ajan tasalla  

Oikeus tietojen poistamiseen – Oikeus pyytää tietojen poistamista  

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen – Oikeus rajoittaa henkilötietojen käsittelyä

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen – Oikeus saada tiedot siirrettäväksi koneellisesti luettavassa muodossa  

 Vastustamisoikeus – Oikeus peruuttaa suostumuksensa tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä   

 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle – Oikeus esittää valitus valvontaviranomaiselle.

Voit lähettää valituksesi toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, joka sijaitsee tavanomaisen asuinpaikkasi alueella tai työskentelypaikassasi.  Jos haluat käyttää rekisteröidyn oikeuksiasi, otathan yhteyttä meihin yllä olevien yhteystietojen kautta.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen ylläpito, hoitaminen ja kehittäminen sekä asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.  Lisäksi henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin, tutkimustoimintaan, rekisterinpitäjän mainonnan ja/tai suoramarkkinoinnin suuntaaminen asiakas- tai käyttäjätietojen perusteella rekisterinpitäjän viestimien ja palvelujen kautta.

 

Rekisterin tietosisältö

 

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja henkilöistä:

  • Nimi
  • Sähköpostiosoite
  • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
  • Osoitetiedot
  • Markkinointisuostumukset/kiellot
  • Markkinointiluokittelutietoja (esim. uutiskirjeen tilaaja, verkkokurssilainen, toimiala tms.)
  • Ostoshistoria

 

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään asiakassuhteen alkaessa ja yksittäisiltä henkilöiltä vain ainoastaan rekisteröidyltä itseltään ja hänen luvallaan, sähköisten lataus, -tilaus, - kampanja- yms. lomakkeiden kautta.

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisterinpitäjä ei luovuta mitään henkilötietoja ulkopuolisille – ainoastaan tilanteessa, jossa Suomen viranomaiset niin edellyttäisivät/vaatisivat. Delischic/ Jolingerie.fi/Joannan Liivikutsut käyttää toiminnassaan ulkopuolisia palveluntuottajia, kuten verkkokauppa alustaa, pankkikorttimaksutoimittaja ja laskutusohjelmaa, sekä kirjanpito tehdään ulkopuolisen toimesta. Palveluntuottajat ovat sitoutuneet toimimaan tietosuojalain puitteissa käsitellessään rekisterinpitäjän rekisterin tietoja ja suojaavat tiedot asian mukaisesti. Palveluntuottajat ovat vakuuttaneet, ettei tietoja luovuteta ulkopuolisille, ilman asianomistajan lupaa. 

 

Tietojen poistaminen

Tiedot poistetaan henkilön kirjallisesta vaatimuksesta tai asiakassuhteen päättymisen vuoksi, mutta viimeistään kirjanpitolain velvoittaman 6 vuoden säilytysajan kuluttua. Tiedot tuhotaan silppurilla ja/tai poltetaan.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina sekä suojataan asiattomien pääsyltä ja käsittelyltä. 

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Tietokone, jolla rekisteriä säilytetään ja käytetään, sijaitsee lukituissa tiloissa ja on suojattu henkilökohtaisin kirjautumistiedoin sekä monimutkaisin salasanoin, jotka vaihdetaan säännöllisesti. Lisäksi tiedosto, jossa rekisteri on, on myös suojattu omalla salasanalla, joka vaihdetaan säännöllisin väliajoin.

Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti.

 

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterin pitäjälle. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää tietojen muuttamista tai poistamista sekä oikeus peruttaa antamansa markkinointilupa ilmoittamalla siitä rekisterin pitäjälle kirjallisesti.

 

Tämä on voimassa oleva tietosuojaseloste. Tarkastamme ja päivitämme tämän säännöllisesti. 

Tarkastettu 14.10.2022.